• 0532 483 79 60
  • oyaborhan@b-ktrade.com
Banka Ödeme Yükümlülüğü (BPO)” İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesi... Anasayfa Bizden Haberler Banka Ödeme Yükümlülüğü (BPO)” İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesi...
Banka Ödeme Yükümlülüğü (BPO)” İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesi...
21 Şubat 2020 18:55

Banka Ödeme Yükümlülüğü (BPO)” İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesi...

Banka Ödeme Yükümlülüğü (BPO)” İhracat bedellerinin yurda getirilmesi (ödeme şekilleri) yöntemlerinden biri olarak kabul edilmiştir :

"Banka Ödeme Yükümlülüğü" banka garantili olmayan ödeme yöntemleri(Mal mukabili,vesaik mukabili ödeme vs) için banka güvencesi ve geniş finansman imkanı sağlayan yeni bir bankacılık ürünüdür.

BPO, verilerin elektronik ortamda başarılı bir biçimde eşleşmesi veya eşleşmezliklerin kabulü şartı altında belirli bir tutarı ödemeyi içeren, bir yükümlü bankanın (alıcının bankası) bir lehtar bankaya (satıcının bankası) verdiği geri dönülemez ve bağımsız bir taahhüttür. 

Mal mukabili ödemelerdeki riski azaltmak için sunulan bu servis;hem satıcı hem de alıcı için güvence oluşturmakta olup; akreditif gibi, alıcının bankası satıcının bankasına şartlı garanti sunmakla birlikte, akreditiften farklı olarak bankalarca evrak incelemesi yapılmamakta ve işlemler hızla gerçekleşmektedir.

Kavramlar

Yükümlü Banka - alıcının bankası - BPO’yu düzenleyen bankadır. 

Lehdar Banka – satıcının bankası - BPO’nun lehdarı olan bankadır.​ ​

Uygulama

1- Alıcı ve satıcı BPO şartlarında anlaşır ve alıcı satıcıya satın alım talebini iletir. 

2- Alıcı ödeme yükümlü bankaya (BPO sağlayacak olan kendi bankasına) BPO şartlarını içeren minimum veri sağlar. 

3- Satıcı, BPO şartlarını içeren veriyi kendi bankasına teyit eder. Söz konusu veri SWIFT’ın servis sağlama platformu olan TSU üzerinde eşleştiği takdirde, «baseline» oluşur. Alıcı ve satıcı eşleşme raporunu bankalarından alır. 

4- Satıcı malları yükler. 

5- Satıcı yükleme ve fatura verilerini bankasına iletir. Satıcının bankası ilgili verileri TSU’ya girer. 

6- Alıcı, bankasından eşleşme raporunu alır ve eğer eşleşmeyen bir veri bulunuyorsa, kabul onayını veya reddini verir. 

7- Satıcının bankası başarılı veri eşleşmesi konusunda satıcıyı bilgilendirir.

8- Satıcı yükleme belgelerini alıcıya iletir. 

9- Ödeme vadesinde ödeme yükümlü banka, alıcının hesabını borçlandırarak satıcının bankasına ödemeyi yapar. Satıcının bankası satıcının hesabını alacaklandırır.

Önemli Hususlar

Alıcı için: 

• Sisteme satıcının bankası tarafından girilmesi talep edilecek verilerin doğru belirlenmesine dikkat edilmelidir. 

• Sipariş edilen malın istenen özelliklere uygun gönderilmemesi riskini bertaraf edecek önlemlerin alınması gerekir. Sözleşme hükümlerinin detaylı olması bu açıdan faydalı olacaktır. 

Satıcı için: 

• Sisteme veri girişinin süresi belirli olduğundan, tarihlere dikkat edilmesi önem arz etmektedir.

Avantaj/Dezavantaj

Avantajı 

Alıcı için: 

• Peşin ödeme yönteminden daha güvenlidir. Hızlı ve pratiktir. 

• Operasyonel risk ve maliyeti düşüktür. 

Satıcı için: 

• Alıcının bankasının (yükümlü banka) ödeme garantisi vardır. 

• Hızlı ve pratiktir. 

• Operasyonel risk ve maliyeti düşüktür. 

• Finansman imkanı sağlar. 

Dezavantajı 

Alıcı için: 

• Akreditiften farklı olarak evrak üzerinde bir kontrol sağlamaz. 

• Bankasında kredi limitinin olması gerekir. 

• Mallar ithal ülkesine ulaştığı halde, belgelerin tesliminde gecikme yaşanması olasılığı vardır. 

Satıcı için: 

• Eşleşmesi gereken verilerin sağlanamaması durumu olabilir.