• 0532 483 79 60
  • oyaborhan@b-ktrade.com
AR- GE/ Tasarım Merkezi Başvuru İşlemleri

AR- GE/ Tasarım Merkezi Başvuru İşlemleri

Ar-Ge Merkezi, kanunî veya iş merkezi Türkiye’de bulunan sermaye şirketlerinin ( Limited veya Anonim Şirket ) organizasyon yapısı içinde ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş, yurt içinde araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan, en az 15 ( otomotiv ve savunma ana imalat sanayi için en az 30 ) tam zaman eşdeğer Ar-Ge personeli istihdam eden, yeterli Ar-Ge birikimi ve yeteneği olan ( Tübitak 1507, 1501, San-Tez vb. Ar-Ge Projeleri geçmişinde yapmış ve hala yapmaya devam eden firma olan )birimi ifade etmektedir.

5746 sayılı kanun ile Ar-Ge merkezi kurulması kapsamında firmalara sağlanan teşvik ve muafiyetler;

  • Ar-Ge İndirimi            
  • Gümrük Vergisi İstisnası 
  • Sigorta Primi Desteği        
  • Damga Vergisi İstisnası
  • Gelir Vergisi Stopajı Teşviki